HALSAT, s.r.o.                                        

Sídlo firmy: Nitra, Dunajská 14, 949 01

IČO: 36 732 133

IČ DPH: SK 202 231 3843

Firma HALSAT, s.r.o. vznila v roku 2007 pôvodne ako firma zameraná na satelitnú techniku, ktorej sa

čiastočne venuje dodnes. Postupom času, sa ako hlavná činnosť stala predaj, podpora, servis a služby

spojené so zastúpením firmy Kotan Bau na Slovensku.

 

Zastupujeme celú SR a sme technicky školení, aby sme vám boli schopní kedykoľvek rýchlo poradiť

a odporučiť najvýhodnejšie riešenie. Naše servisné stredisko sa nachádza blízko Nitry, kde vám záručný

a pozáručný servis zabezpečia naši servisní technici. Často krát však servisní technici vyrážajú priamo

na vaše stavby. Prostredníctvom servisu si taktiež môžete priamo objednať náhradné diely ku

všetkým nami predávaným strojom, ale aj na stroje na potery firmy Putzmeister a Brinkmann.

 

 

O spoločnosti Kotan Bau:

Kotan Bau Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sa stal jedným z popredných spoločností vo svete so

svojimi úspechmi od svojho založenia.

Úspech Kotan Bau Yapı A.Ş je založený na manažmente orientovanom na zákazníka a efektívnosti

prístupu. Kotan Bau Yapı poskytuje špičkovú technológiu, vysokú kvalitu značky a dynamiku

ľudských zdrojov pre svojich zákazníkov, ktorým dedikuje svoj profesionálny personál. Kotan

Bau Yapı si kladie za cieľ zvýšiť hodnotu značky Mörtel Meister na celom svete a predstavuje svoju

víziu stať sa regionálnym lídrom so svojou vynikajúcou službou.

Firma Kotan Bau Yapı, ktorá vyrába výrobky v súlade s globálnymi normami, certifikovala

všetky svoje prevádzky certifikátom systému kvality ISO 9001-2008 a má všetky svoje stroje

certifikované s CE, Gost-R Certifikáty a registrované jeho dizajny a značky.

Poskytuje absolútnu spokojnosť zákazníkov s odborným personálom v oblasti výroby a služieb,

Kotan Bau Yapı tiež pozorne sleduje technologické inovácie a zvyšuje svoju výrobu

každý deň.

S novým mottom: nová sila pochádza z nových techník, vyrába čerpadlá na betón,

Stroje na poter, omietky, malty a betónové stroje, Kotan Bau Yapı vyváža svoje výrobky do

Krajín Strednej a Strednej Ázie a najmä do Nemecka.

„Najväčší úspech je získanie dôvery“.

 

I - Naša vízia

 

Byť jednou z najobľúbenejších firiem na svete, ktorá získava silu z kvality produktov a služieb,

ktoré ponúkame svetu"

Stať sa lídrom svojho sektora po celom svete svojou výrobou, kvalitou a kapacitou.

Vybudovať a udržiavať identitu „Kotan Bau Yapı“ s podnikateľmi, manažérmi, zamestnancami,

zákazníkmi a sociálnymi partnermi.

Stať sa firmou, ktorá kladie dôraz na výskumné a vývojové štúdie sledovaním inovácií na celom

svete, ktoré poskytujú rôznorodosť produktov, ktorú spotrebitelia požadujú, a ktorá ponúka svojim

zákazníkom rôzne alternatívy.

 

II - Naše poslanie

 

Poskytovanie pridanej hodnoty pre ekonomiku pri dosahovaní svojich obchodných cieľov tým, že

ponúka kvalitné, špičkové a rozmanité produkty, ktoré vyrábame na globálnych trhoch s prístupom

orientovaným na zákazníka.

 

Naše ciele na dosiahnutie tohto poslania:

 

Dosiahnuť kvalitu a štandardizáciu výrobkov, ktoré môžu konkurovať globálnym konkurentom z

hľadiska ziskovosti, efektívnosti a účinnosti; udržiavať kontinuálne zlepšenie a efektívne riadenie

zdrojov; rozvíjať a uplatňovať marketingové stratégie a politiky, ktoré sú v súlade s jej výrobnou

infraštruktúrou v zahraničí a doma.

Stať sa spoločnosťou, ktorá meria svoj úspech so spokojnosťou zákazníkov a ktorá môže poskytnúť

rýchle, efektívne a kvalitné riešenia pre požiadavky zákazníkov.

 

III - Naše hodnoty

 

Moderný pracovný prístup orientovaný na kvalitu a spoľahlivosť,

Zabezpečenie toho, aby naše výrobky zodpovedali skutočným požiadavkám spotrebiteľov,

Neustále sa rozvíjajúce, inovatívne, racionálne a systematické fungovanie,

Mať prístup k zodpovednosti, transparentnosti a rovnosti v riadení

Integrovať vyššie etické hodnoty s našou firemnou identitou

Vybudovať korporáciu a korporátnu identitu, ktorá sa spomína s „dôverou“

Poskytovať spokojnosť zamestnancov.

 

certifikaty

 

Nová sila pochádza z nových techník.