You are here: Home SATELLITE DIVISION DVB-T Čo budem potrebovať?
Čo budem potrebovať? Tlačiť E-mail
Analógové televízne prijímače nebudú schopné prijímať digitálny televízny signál. Po tom, ako sa analógový terestriálny signál vypne, nebude tento prijímač schopný dekódovať a zobrazovať nový druh signálu. Každý užívateľ, ktorý má takýto typ televízneho prijímača, má dve možnosti – buď si zadováži nový integrovaný televízny prijímač, t. j. televízny prijímač so zabudovaným digitálnym dekóderom, alebo si zakúpi set-top box (ďalej len STB).

Set-top box

Terestriálny Set-top box (digitálno-analógový prevodník) je jedno z možných riešení na zabezpečenie príjmu DVB T. Toto zariadenie umožní užívateľovi prijímať digitálny signál na analógovom televíznom prijímači.

Set-top boxy, ktoré sú alebo budú dostupné v sieti predajní, sa líšia svojou výbavou na príjem rôznych služieb, kvalitou a cenou. Môžu byť vybavené tak, že umožňujú príjem len základných služieb (TV programy SDTV, rozhlasové programy a elektronický sprievodca programami EPG), alebo tak, že zabezpečujú aj rozšírené služby (platené programy, HDTV, interaktívne služby). Vybavenie DVB-T prijímača je špecifikované v technických údajoch príslušného DVB-T prijímača. 
 
Kvôli tomu, aby prijímače DVB-T predávané na Slovensku mali vlastnosti, ktoré zaručujú divákovi, že takéto zariadenie bude mať aspoň základné funkcie a že jeho komunikácia s užívateľom bude prebiehať v slovenskom jazyku (slovenské menu, teletext so slovenskou abecedou, EPG so slovenskou abecedou), bola vydaná technická normalizačná informácia TNI 36 7554 „Technická špecifikácia prijímačov DVB-T určených pre slovenský trh“, ktorá obsahuje požadované a odporúčané parametre a vlastnosti prijímačov uvádzaných na slovenský trh. Na základe tohto dokumentu je výrobcom a distribútorom prijímačov, ktorí o to požiadajú, udeľované pre zariadenia, ktoré uvedenej TNI vyhovujú, povolenie na používanie loga „Vhodné pre slovenské DVB-T“. Toto logo bude umiestňované priamo na výrobkoch, čím kupujúcemu bude slúžiť ako prvotná informácia o základných vlastnostiach zariadenia.


Z hľadiska ďalších vlastností (napr. príjem signálov HDTV, príjem signálov so zdrojovým kódovaním MPEG-4, MHP) sa odporúča informovať sa u predávajúceho, resp. preštudovať si technické parametre zariadenia v jeho návode na použitie.

Pokiaľ máte doma viac televízorov, budete potrebovať set-top box ku každému z nich. Teoreticky by ste mohli signál za STB rozbočiť, ale potom na každom TV prijímači by ste videli ten istý program. Zmysel má teda signál rozbočiť pred STB – všetky doteraz používané signálové súpravy je možné využiť. Alebo môžete rovno použiť televízor so zabudovaným DVB-T tunerom.
 

Set-top boxy sú v predaji vo všetkých špecializovaných obchodoch s elektronikou, pričom personál týchto predajní bude pripravený kupujúcim poskytnúť všetky potrebné informácie na ich bezproblémovú inštaláciu.

Integrovaný digitálny televízny prijímač

Je druhá technická možnosť, ako sa na príjem digitálneho signálu pripraviť. Takýto typ televízneho prijímača už obsahuje všetky komponenty, vďaka ktorým bude schopný prijímať digitálny signál. Tento televízny prijímač možno používať aj pred zavedením digitálneho signálu, nakoľko je schopný prijímať aj signál analógový.
Integrované televízne prijímače sú už štandardne vybavené obrazovkou vo formáte 16:9, pričom obvykle umožňujú aj sledovanie programov vo vysokom rozlíšení (HDTV).

Počítač

Sledovanie televízie je možné aj prostredníctvom počítača. Aby bol schopný prijímať digitálny signál, treba ho vybaviť externým alebo interným modulom DVB-T.
 

Iný príjem signálu

Ďalšou alternatívou je zmena spôsobu príjmu. Divák môže prejsť na príjem signálu zo satelitu, alebo sa môže pripojiť na sieť káblovej televízie, alebo na inú telekomunikačnú sieť, alebo prijímať programy cez internet.


Vertikálna polarizácia pri vysielaní DVB‑T

Ku kvalitnému sledovaniu digitálnej terestriálnej televízie je nevyhnutné správne nainštalovanie vonkajšej smerovej antény s vertikálnou polarizáciou.
 

1)  Anténu otočite o 90 stupňov a  nasmerujte ju na najbližší vysielač.

2)  Pripojite anténu na anténový vstup DVB-T prijímača, alebo televízora s  integrovaným  DVB-T prijímačom.

3) Opätovne spustite automatické vyhľadávanie. V prípade, že prišlo k automatickému vyhľadaniu dostupných TV programov v DVB-T a k ich následnému uloženiu, digitálne DVB-T vysielanie môžete bez problémov sledovať.
 

Pri montáži vonkajších antén musia byť dodržané zásady z hľadiska ochrany proti účinkom bleskom a statickej elektriny.