You are here: Home SATELLITE DIVISION Satelitná TV Skylink
Skylink - satelitná televízia
Ak riešite príjem digitálnej televízie pre váš byt, dom, chatu alebo chalupu, môže byť v dnešnej dobe ťažké zorientovať sa vo všetkých možnostiach a zvoliť si tu najvhodnejšiu. Optimálnym riešením je Satelitná digitálna televízia Skylink.


Prečo?
  1. Pretože ušetríte - slovenské, české a stovky zahraničných televíznych programov a rozhlasových staníc poskytujeme bez poplatkov (Televízne programy).
  2. Pretože môžete mať omnoho viac - kedykoľvek si môžete objednať ďalšie hodnotné programy rôznych žánrov a to na ľubovoľný počet mesiacov podľa vašej voľby bez zvláštnej zmluvy a záväzkov (Televízne programy).
  3. Pretože zhodnotíte kvality vášho televízora - vysielame v špičkovej kvalite a tiež najvac programov vo vysokom rozlíšení HDTV (Televízne programy a HDTV).
  4. Pretože nezáleží, kde bývate - všetky programy sú dostupné kdekoľvek v Slovenskej republike.
  5. Pretože je to veľmi jednoduché - všetko získate v našej predajni.


Programy Skylink satelitnej televízie

Neplatený balík

  • neplatený balík obsahuje nasledovné televízne stanice:
Čítať celý článok...
 
Spôsoby platieb volitelných programov.
Pravidelné platby (mesačne):
  • SIPO
Inkaso Slovenskej pošty združuje pravidelné platby za služby rôznych dodávateľov. Programy aktivované okamžite
  • Inkaso z účtu
Čítať celý článok...
 
Cenník televíznych programov

 


Karty sú predávané v tzv. dočasnom režime. Tento režim trvá 20 dní a plynie od aktivácie po zasunutí do dekodéra . Pri kúpe karty dostane kupujúci aj návod na použitie karty a žiadosť o aktiváciu dekódovacej karty pre koncového zákazníka. Túto žiadosť je potrebné podpísať a zaslať na adresu uvedenú v žiadosti, alebo vyplniť on-line formulár na
www.skylink.sk V prípade nesplnenia tejto povinnosti, bude táto karta po uplynutí 20 dní automaticky zablokovaná. Znovuzaktivovanie je možné až po registrácii, kt. je bezplatná.

Čítať celý článok...