You are here: Home SATELLITE DIVISION DVB-T
DVB-T
Aké programy môžem prijímať? Tlačiť E-mail
Momentálne zo Zobora vysielajú nasledovné digitálne programy:
Čítať celý článok...
 
Koho sa to týka? Tlačiť E-mail

 Prechod na televízne vysielanie v systéme DVB-T sa týka len tých slovenských domácností, ktoré prijímajú televízny signál buď individuálnymi anténami, alebo kolektívne cez spoločné televízne antény (STA). Takýchto domácností je na Slovensku asi 50%.

Čítať celý článok...
 
Čo budem potrebovať? Tlačiť E-mail
Analógové televízne prijímače nebudú schopné prijímať digitálny televízny signál. Po tom, ako sa analógový terestriálny signál vypne, nebude tento prijímač schopný dekódovať a zobrazovať nový druh signálu. Každý užívateľ, ktorý má takýto typ televízneho prijímača, má dve možnosti – buď si zadováži nový integrovaný televízny prijímač, t. j. televízny prijímač so zabudovaným digitálnym dekóderom, alebo si zakúpi set-top box (ďalej len STB).
Čítať celý článok...
 
Prečo zmena? Tlačiť E-mail
Dôvod prechodu na DVB-T
 
Súčasná doba kladie nové požiadavky na televízne vysielanie, ako súčasť informatizácie spoločnosti tak v Európe, ako i u nás na Slovensku, na efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra ako národného bohatstva a jeho ekonomizáciu, kvalitnejší obraz a zvuk, mobilný príjem či multimediálne služby občanom. Keďže analógovým vysielaním nie je možné tieto požiadavky a nároky naplniť, prichádza nový spôsob šírenia televízneho signálu – digitálne pozemské televízne vysielanie (DVB-T)
Čítať celý článok...
 
Čo je to DVB-T ? Tlačiť E-mail
DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial)
digitálne terestriálne (pozemské) televízne vysielanie. Pre príjem signálu DVB-T je potrebný digitálny set-top box určený pre systém DVB-T, prípadne televízny prijímač so zabudovaným dekodérom. Výhoda - lepšia kvalita obrazu, možnosť prijímať väčší počet programov, televíziu vo vysokom rozlíšení HDTV či interaktívne služby.
 
Čítať celý článok...